Ledigheten är viktig

Det är viktigt med arbete, det kan vi nog vara överens om. Man behöver sin lön för att kunna leva, man behövs i arbetet för att samhället ska kunna fungera, och arbete är dessutom en viktig social bit för många. Med det sagt vill vi också flagga för att ledigheten är minst lika viktig som arbetet. Vi behöver vara lediga för att kunna ladda batterierna och prestera bättre på jobbet. Vi måste vårda våra relationer och vi måste ta oss tid att ägna oss åt våra intressen. Att arbeta är en stor del av livet, men de allra flesta gör det just för att kunna njuta av fritiden.

Trots det är det många som inte kan ta vara på den lediga tiden. Man tar med sig arbete hem, antingen i form av fysiska uppgifter eller i form av tankar. Man jobbar över, man tar på sig för mycket och man glömmer att ladda batterierna. För att vi ska hålla länge i arbetet gäller det att inte arbeta varje vaken timme, och det är just därför vi också vill ta upp den här delen av tankarna kring arbete. Om man alltid går på högvarv kommer man förr eller senare att gå rakt in i den berömda väggen. Och då kan man varken arbeta eller ta vara på sin fritid. Dessutom kostar sjukskrivningar otroligt mycket pengar för samhället.

Vi vill uppmana alla att tänka på sig själv och unna sig att vara just ledig. Att resa till en ny plats, lära sig ett nytt språk, laga en god middag, se på teve med sin familj eller bara ligga på gräsmattan och fundera över allt man fortfarande har kvar att göra i livet. Ledigheten är en förutsättning för att arbetet ska fungera.

Så fixar du sommarjobbet

Det kanske känns oinspirerande att börja tänka på sommarjobb när julen knappt har tagit slut, men faktum är att det inte finns några nackdelar med att vara ute i god tid. Att stå i början av sommaren och inse att man inte har gjort något för att fixa sommarjobb, och av den anledningen kanske blir utan, är ett mycket sämre alternativ. Semestrar börjar planeras långt i förväg, och på många arbetsplatser vet man att man kommer att behöva ta in extra arbetskraft. Börjar man i tid har man mycket bättre förutsättningar, och man har god tid på sig att fundera, leta och presentera sig själv. Om en arbetsgivare redan har en i tanken när det är dags att börja fundera på sommarjobbare har man en fördel, och man slipper bli en i mängden av högen med ansökningar som växer ju närmare sommaren man kommer.

Sommarjobb annonseras sällan ut, och de som annonseras ut får ofta tusentals ansökningar. Man har större chans att få ett sommarjobb genom kontakter, eller genom att själv ta kontakt med företag man är intresserad av. Det gäller också att ta egna initiativ och själv ligga på och vara positiv. Kanske kan man skapa ett sommarjobb som inte ens finns, och som företaget inte trodde att de behövde. Om man är uppmärksam och ser saker som behöver göras kan man ta kontakt med den som behöver få arbetet utfört.

Kontakter är viktigt, men det behöver inte nödvändigtvis vara ens egna kontakter. Det är bra att prata med vänner och bekanta om att man söker sommarjobb, och be dem sprida det vidare. Kanske känner de någon som känner någon som är i behov av sommarjobbare. Ibland får man ta det som erbjuds, men det kan också vara bra att berätta vad man är intresserad av och vad man kan göra. På så sätt har man större chans att få syssla med något man tycker är roligt.

Man kan göra en lista på ställen man skulle kunna tänka sig att arbeta på, och sedan kontakta dem. En bra sak att ha är en enkel och kortfattad meritförteckning där alla kontaktuppgifter finns med. En bild skadar inte heller, då man oftare kommer ihåg en person om man har ett ansikte på den.

Om tjänster annonseras ut måste man vara snabb med att söka dem. Arbetsgivaren tittar sällan på fler ansökningar när man fått ihop ett gäng som känns bra, och har man otur är tjänsten redan tillsatt. Man måste också följa upp alla kontakter man tagit. Det visar att man är intresserad och mån om att få platsen. Man får dock inte vara allt för tjatig, utan hålla det på en lagom nivå.

Det kan vara bra att veta vilka områden som ofta erbjuder mycket sommarjobb. Sådana platser är till exempel inom vården, på kommuner, på industrier, i butiker och på restauranger. Man kan också söka säsongsjobb på till exempel campingplatser, kiosker och badplatser.

Vad är arbetsmarknadspolitik?

Det är kanske inte helt lätt att hålla reda på alla ord som politikerna slänger sig med, men för att vi ska kunna vara med och påverka måste vi förstå vad de pratar om. Eftersom den här bloggen handlar om arbetsmarknadspolitik tänkte vi först och främst reda ut det begreppet.

Arbetsmarknadspolitik är en benämning på de politiska och statliga åtgärder som syftar till att minska arbetslösheten och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Med aktiv arbetsmarknadspolitik menar man de aktiva åtgärder som syftar till att minska arbetslösheten. Det kan till exempel vara utbildning, arbetsförmedling och subventionerad sysselsättning, alltså saker som ökar de arbetslösas chans att få jobb. Passiv arbetsmarknadspolitik är åtgärderna som ger ekonomiskt stöd åt människor som befinner sig i arbetslöshet, till exempel arbetslöshetsersättning.

Regeringens prioriteringar är:

Det ska löna sig att arbeta

Alla som arbetar måste känna att deras arbetsinsats ger lön för mödan. Det måste också löna sig att gå upp i arbetstid, att anstränga sig extra på jobbet och att hålla sig aktiv som arbetssökande.

Fler i arbete genom arbetslinjen

Alla som kan arbeta ska kunna få ett arbete. Regeringens politik syftar till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och stärka matchningen.

Aktiv arbetsmarknadspolitik

Aktivitet, utbildning och omställning är den aktiva arbetsmarknadspolitikens viktigaste beståndsdelar. Att hålla sig aktiv, få snabbt och effektivt stöd samt rätt insatser är många gånger avgörande för att få ett arbete.

En bra skola

En bra skola förebygger arbetslöshet och förbättrar matchningen. Regeringen återupprättar kunskapsskolan och utvecklar fler yrkesinriktade utbildningar.

En offensiv närings- och jobbpolitik

Regeringen för en offensiv närings- och jobbpolitik. Företag måste starta, stanna och växa i Sverige. Regeringen vill satsa på entreprenörskap, ett utvecklingskraftigt innovationsklimat och på forskning och utveckling.

 

Nästa år är det val. Har regeringen underlättat för de arbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden, eller bör vi tänka om när det gäller vilka som ska få styra och ställa i Sverige? Svaret beror på vem man frågar.

Kom ihåg att du kan vara med och påverka!

Välkommen!

Hej och välkomna till bloggen som tar arbetsmarknadspolitik på allvar.

Vi här på Arbetaren Zenit tycker att i dagens samhälle så behövs det en oberoende bevakare av samhället och de arbetsmarknadspolitiska beslut som tas, samt vilka effekter de får på dels samhället i sig, dels för den individuelle medborgaren.

Sverige har i flera år haft problem med en allt högre arbetslöshet vilket i sin tur gjort att frågor som rör arbetsmarknad och arbetslöshet haft en tämligen framskjuten roll på dagens agendor. Dessutom är vi ett av de länderna i Europa som dras med den absolut högsta ungdomsarbetslösheten.

Vårt mål med vår blogg är att ta upp aktuella frågeställningar och debattera, nyansera och vända och vrida på problemen till vi hittar fler sätt att se på det samt se alternativa vägar att ta för att hitta fram till ett bättre samhälle för alla.  Vi menar inte på att vi ska vara någon politisk makt med en specifik agenda utan snarare vara samhällsbevakaren som tar upp de frågor och diskussioner som kanske inte får den uppmärksamhet de faktiskt behöver ha för att göra samhällets medborgare allt mer medvetna om vad det är som händer och varför det händer.

Vi anser oss fylla en viktig demokratisk tjänst, nämligen att låta medborgaren få en ökad insyn i politiken, framför allt det som rör arbetsmarknadspolitiska beslut, åtgärder och debatter. Detta för att människor i samhället ska ha en så bred bild som möjligt av vilket samhälle de lever i och hur makthavarna resonerar och beslutar. Viktig information att ha exempelvis när valet ska avgöras.

Återigen, välkommen.

   Newer→