Rotavdraget sänks – vad händer nu?

En skillnad som kommer att träda i kraft på grund av regeringsskiftet är att rotavdraget kommer att sänkas från 50 % till 30 %. Hur pass stor skillnad detta kommer att göra vet vi inte ännu, liksom inte heller om de extra inkomsterna till staten kommer att användes på ett sätt som är gynnsamt. Tanken är ju att pengarna ska användas till ökat bostadsbyggande, vilket ju kan komma att påverka byggbranschen i positiv riktning. Men det är definitivt klart att för gemene man så kommer det att kännas en del i plånboken när sänkningen träder i kraft. Det har den inte gjort ännu, så den som planerar att anlita hantverkare för rotavdragsgillt arbete bör skynda på (ändringen kommer att träda i kraft 2016).

En av de branscher som kommer att drabbas av det nya rotavdraget är köksbranschen – de som sysslar med köksluckor, köksinredningar och liknande. Där är det i och för sig så att det ofta är själva materialkostnaden – kostnaden för att köpa nya köksluckor och liknande – som är den största utgiften, medan monteringen är en inte fullt lika stor utgiftskälla. Men det är definitivt inte så att arbetskostnaden är gratis. Den som ska skaffa nya köksluckor, köksbänkar och så vidare gör alltså bäst i att skynda på och försöka få det hela gjort medan rotavdraget fortfarande ligger på 50 %.

Här vill vi också passa på att rekommendera en tillverkare och installatör av köksluckor, bänkar, lådor och annat som hör hemma i ett kök: Mälarkök. Trots namnet finns Mälarkök representerat även utanför Mälardalen på flera platser i landet. Speciellt deras köksluckor håller hög klass och vad gäller montering så är de fullblodsproffs. Vi tror därför att de kommer att fortsätta att vara framgångsrika även efter att rotavdraget har sänkts till 30 %. Kvalitet kommer alltid att efterfrågas.

Leave a comment

Your comment