Vad är arbetsmarknadspolitik?

Det är kanske inte helt lätt att hålla reda på alla ord som politikerna slänger sig med, men för att vi ska kunna vara med och påverka måste vi förstå vad de pratar om. Eftersom den här bloggen handlar om arbetsmarknadspolitik tänkte vi först och främst reda ut det begreppet.

Arbetsmarknadspolitik är en benämning på de politiska och statliga åtgärder som syftar till att minska arbetslösheten och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Med aktiv arbetsmarknadspolitik menar man de aktiva åtgärder som syftar till att minska arbetslösheten. Det kan till exempel vara utbildning, arbetsförmedling och subventionerad sysselsättning, alltså saker som ökar de arbetslösas chans att få jobb. Passiv arbetsmarknadspolitik är åtgärderna som ger ekonomiskt stöd åt människor som befinner sig i arbetslöshet, till exempel arbetslöshetsersättning.

Regeringens prioriteringar är:

Det ska löna sig att arbeta

Alla som arbetar måste känna att deras arbetsinsats ger lön för mödan. Det måste också löna sig att gå upp i arbetstid, att anstränga sig extra på jobbet och att hålla sig aktiv som arbetssökande.

Fler i arbete genom arbetslinjen

Alla som kan arbeta ska kunna få ett arbete. Regeringens politik syftar till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och stärka matchningen.

Aktiv arbetsmarknadspolitik

Aktivitet, utbildning och omställning är den aktiva arbetsmarknadspolitikens viktigaste beståndsdelar. Att hålla sig aktiv, få snabbt och effektivt stöd samt rätt insatser är många gånger avgörande för att få ett arbete.

En bra skola

En bra skola förebygger arbetslöshet och förbättrar matchningen. Regeringen återupprättar kunskapsskolan och utvecklar fler yrkesinriktade utbildningar.

En offensiv närings- och jobbpolitik

Regeringen för en offensiv närings- och jobbpolitik. Företag måste starta, stanna och växa i Sverige. Regeringen vill satsa på entreprenörskap, ett utvecklingskraftigt innovationsklimat och på forskning och utveckling.

 

Nästa år är det val. Har regeringen underlättat för de arbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden, eller bör vi tänka om när det gäller vilka som ska få styra och ställa i Sverige? Svaret beror på vem man frågar.

Kom ihåg att du kan vara med och påverka!

Leave a comment

Your comment