Välkommen!

Hej och välkomna till bloggen som tar arbetsmarknadspolitik på allvar.

Vi här på Arbetaren Zenit tycker att i dagens samhälle så behövs det en oberoende bevakare av samhället och de arbetsmarknadspolitiska beslut som tas, samt vilka effekter de får på dels samhället i sig, dels för den individuelle medborgaren.

Sverige har i flera år haft problem med en allt högre arbetslöshet vilket i sin tur gjort att frågor som rör arbetsmarknad och arbetslöshet haft en tämligen framskjuten roll på dagens agendor. Dessutom är vi ett av de länderna i Europa som dras med den absolut högsta ungdomsarbetslösheten.

Vårt mål med vår blogg är att ta upp aktuella frågeställningar och debattera, nyansera och vända och vrida på problemen till vi hittar fler sätt att se på det samt se alternativa vägar att ta för att hitta fram till ett bättre samhälle för alla.  Vi menar inte på att vi ska vara någon politisk makt med en specifik agenda utan snarare vara samhällsbevakaren som tar upp de frågor och diskussioner som kanske inte får den uppmärksamhet de faktiskt behöver ha för att göra samhällets medborgare allt mer medvetna om vad det är som händer och varför det händer.

Vi anser oss fylla en viktig demokratisk tjänst, nämligen att låta medborgaren få en ökad insyn i politiken, framför allt det som rör arbetsmarknadspolitiska beslut, åtgärder och debatter. Detta för att människor i samhället ska ha en så bred bild som möjligt av vilket samhälle de lever i och hur makthavarna resonerar och beslutar. Viktig information att ha exempelvis när valet ska avgöras.

Återigen, välkommen.

Leave a comment

Your comment